BPBI

Sinds 2014 is FIDIMA lid van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. De leden van de BPBI voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Dit wordt jaarlijks getoetst. Door continue toezicht te houden op de kwaliteit en integriteit van de leden, voorkomt de BPBI dat de dienstverlening aan u als cliënt in gevaar komt.

Naast dat de branchevereniging de belangen behartigt voor ons als bewindvoerder zijn zij dus ook voor u als cliënt van belang.

FIDIMA is naast bewindvoerder ook inkomensbeheerder. Bewindvoerders worden (ook) door de rechtbank getoetst, inkomensbeheerders/budgetbeheerders niet. Dit houdt in dat in feite iedereen budgetbeheerder kan worden. De branchevereniging controleert jaarlijks de kwaliteit van onze dienstverlening (zowel inkomensbeheer als bewindvoering). Zo heeft u de zekerheid dat uw zaken goed behartigd worden.