Handleiding Mijn OnView

 • Ga naar https://mijn.onview.nl
 • Log in met uw inlognaam en wachtwoord
 • U komt dan in het welkomstscherm met een welkomstboodschap. Het kan voorkomen, dat in het welkomstscherm mededelingen vermeld staan over bij voorbeeld bereikbaarheid.
 • Aan de linkerkant kunt u kiezen uit 4 opties:
  • Transacties
  • Budgetplan
  • Inkomsten en uitgaven
  • Schulden

Transacties

Als u op deze optie klikt, dan kunt u vervolgens kiezen van welke rekening u een transactieoverzicht wilt zien. Dit kan zijn van uw beheer-, leefgeld- of spaarrekening. Vervolgens kunt u kiezen over welke periode u de transacties wilt zien, bijvoorbeeld een maand of een andere periode. Eventueel kunt u ook nog zoeken op een bepaalde omschrijving in een bepaalde periode. Als u daarna op rapport laden klikt, dan krijgt u het overzicht van de transacties te zien.

U kunt deze rapporten eventueel op uw computer opslaan of uitprinten.

Budgetplan (beheerrekening)

In de optie budgetplan kunt u het budgetplan van de lopende maand zien. Hierbij kunt u aangeven of u de éénmalige inkomsten/uitgaven ook wilt laten zien door het vinkje aan of uit te zetten. Ook dit plan kunt u opslaan op uw computer of uitprinten.

Let op: het gaat om een plan; dit hoeft niet te kloppen met de werkelijke inkomsten en uitgaven.

Inkomsten en uitgaven (beheerrekening)

Bij deze optie kunt u uw inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode zien. De inkomsten en uitgaven uit dezelfde rubriek worden over de gekozen periode bij elkaar opgeteld.

Dus als u bij voorbeeld over een periode van twee maanden uw inkomsten en uitgaven wilt zien, wordt de betaalde huur bij elkaar opgeteld. Hetzelfde geldt voor al uw andere inkomsten en uitgaven.

Schulden (beheerrekening)

Onder de optie schulden vindt u een overzicht van de schulden en de eventuele afbetaling hiervan.

Belangrijk om te weten

 • FIDIMA heeft uw inlognaam en wachtwoord vooraf gecontroleerd. Mocht u toch niet in kunnen loggen, neemt u dan even contact op.
 • Het beschikbaar stellen van de transacties is een extra service aan de cliënten van FIDIMA. Hierdoor bent u in staat om te volgen welke betalingen er voor u verricht zijn en of bepaalde inkomsten zijn ontvangen. U hoeft dan niet meer het bankafschrift af te wachten of contact op te nemen met uw bewindvoerder om te weten of iets betaald is.
 • De inlogfunctie bij OnView is bedoeld om u extra informatie te geven, die u anders telefonisch of via de e-mail na zou moeten vragen bij FIDIMA. Indien blijkt, dat deze inkijk-functie voor u veel meer vragen oproept dan antwoorden geeft dan kan uw bewindvoerder deze functie uitzetten, omdat de inkijk-functie dan niet werkt op de manier waarvoor deze bedoeld is.
 • FIDIMA streeft ernaar om de transacties elke werkdag bij te werken, maar het kan voorkomen dat er wel eens een dag tussen zit. Bij het raadplegen van het transactieoverzicht van uw beheer- of leefgeldrekening kunt u aan de laatste transactie zien tot wanneer het overzicht in ieder geval bijgewerkt is.
 • In de overzichten zijn de gereserveerde bedragen niet zichtbaar. Hierdoor heeft u doorgaans voldoende saldo op uw beheerrekening staan, maar dit is dan vaak niet beschikbaar voor extra uitgaven. Een deel van het saldo moet namelijk beschikbaar blijven voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden. Dit verschil is er nu ook al bij het saldo op de bankafschriften.
 • Ook komt het voor dat uitgaven bij voorbeeld eerst in een rubriek “leefgeld” geplaatst worden. Dit kan dan later door FIDIMA gecorrigeerd worden naar de juiste rubriek, bij voorbeeld “extra leefgeld” of “kleding”. Bij de optie transacties ziet u altijd precies wat er betaald is.
 • Als u uw wachtwoord kwijtraakt, dan kunt u contact opnemen met uw beschermingsbewindvoerder.
 • Als blijkt, dat er misbruik wordt gemaakt van de inkijk-functie van OnView dan kan deze uitgezet worden door de bewindvoerder.
 • Wilt u de inkijk-functie zelf uit laten zetten, dan kunt u hiervoor contact opnemen met FIDIMA.