Budgetbeheer kan op elk gewenst moment beƫindigd worden. Budgetbeheer is geheel vrijwillig en het staat u dan ook vrij om het budgetbeheer op te zeggen wanneer u dat wilt. Let wel op, u dient het budgetbeheer schriftelijk op te zeggen. Hiervoor kunt u een ondertekend verzoek sturen naar FIDIMA. FIDIMA hanteert een opzeg termijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maand