Afloscapaciteit

Afloscapaciteit is het bedrag dat de schuldenaar maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van de schulden. De afloscapaciteit wordt bepaald door het inkomen te verminderen met het vrij te laten bedrag. Elke maand wordt de afloscapaciteit overgemaakt naar de schuldhulpverlening.

Ook andere bedragen die u tijdens de schuldregeling ontvangt kunnen onderdeel zijn van het vrij te laten bedrag of zorgen voor een wijziging in het vrij te laten bedrag. Wanneer er geld ontvangt waarvan uw schuldhulpverlener niet op de hoogte is, is het belangrijk door te geven zodat er gekeken kan worden welke gevolgen dit heeft voor uw vrij te laten bedrag.

Een belastingteruggave, maar ook een belastingaanslag, een wijziging in de toeslagen, een nabetaling van de toeslagen of individuele inkomenstoeslag kunnen gevolgen hebben voor uw afloscapaciteit. Het is belangrijk dit direct nadat het bij u bekend is door te geven aan de schuldhulpverlener.

Ik heb geen afloscapaciteit kan dat?
Ja, het kan zijn dat er geen afloscapaciteit is. Het vrij te laten bedrag is dan hoger dan het inkomen. Wanneer u in een minnelijke schuldregeling (MSNP) zit betaalt u dan toch de minimale afloscapaciteit, deze wordt jaarlijks vastgesteld. Wanneer er sprake is van een wettelijke schuldsanering (WSNP) dan vinden er geen aflossingen plaats aan de schuldeisers.

Hoe vaak wijzigt de afloscapaciteit?
In het wettelijk traject dient u maandelijks uw gegevens door te geven bij uw WSNP-bewindvoerder. Maandelijks controleert de WSNP-bewindvoerder wat uw afloscapaciteit is en of u deze overmaakt.

Wanneer u in een minnelijk schuldhulpverleningstraject zit, wordt er één keer per jaar een hercontrole uitgevoerd. Tijdens de hercontrole wordt bekeken of u uw volledige afloscapaciteit heeft overgemaakt of dat er een achterstand is. Tijdens de hercontrole wordt er ook een nieuwe berekening gemaakt van uw vrij te laten bedrag. Deze ontvangt u vaak samen met het bericht wat uw nieuwe afloscapaciteit wordt.

Meer weten over budgetbeheer?