Wij vinden het belangrijk dat u weet met wie u contact heeft en dat u ons gemakkelijk kunt bereiken. Op onze e-mail proberen wij dan ook altijd binnen 2 werkdagen te reageren en binnen onze bereikbaarheidsuren kunt u ons tevens telefonisch bereiken.

Wij proberen onze budgetoplossing zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen.

Soms is het lastig om rond te komen met uw budget, samen met u denken wij in oplossingen en niet in problemen.

Wij begrijpen dat uw financiën belangrijk voor u zijn en zullen hier dan ook zeer zorgvuldig mee omgaan. Tevens worden wij jaarlijks gecontroleerd door de BPBI, in het geval van bewindvoering leggen wij tevens jaarlijks verantwoording af aan de rechter commissaris.

Wanneer u als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u onder bewind gesteld worden.
Maar ook wanneer u bijvoorbeeld problematische schulden heeft kunt u bewind aanvragen, de bewindvoerder zal er dan zorg voor dragen dat er afspraken gemaakt worden met de schuldeisers.

Beschermingsbewind is een (beschermings) maatregel waarbij de bewindvoerder het vermogen van de cliënt beheerd.

De beschermingsbewindvoerder wordt door de rechter benoemd en moet jaarlijks rekening en verantwoording af leggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren.

Wanneer u bewindvoering voor uzelf of voor iemand in uw omgeving noodzakelijk acht neemt u dan gerust contact met ons op.

Indien u kiest voor budgetbeheer bij FIDIMA dan beheren wij uw financiën. Zo zorgen we ervoor dat u niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Kortom, we zorgen ervoor dat uw inkomsten en uitgaven in balans zijn.

Met budgetbeheer komt er rust in uw financiële situatie en worden nieuwe schulden voorkomen.
Daardoor worden problemen als huisuitzetting, afsluiting van gas, water, licht en het ontstaan van nieuwe achterstanden (met bijkomende kosten) voorkomen.