Bewindvoering

Krijg ik de kinderbijslag als ik onder bewind sta?

Met de kinderbijslag draagt de overheid bij aan de onderhoudskosten van uw kind(eren). De hoogte van de kinderbijslag die u ontvangt is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van uw kinderen.

Lees meer

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Beschermingsbewind vraagt u aan middels een zogenaamd verzoekschrift. De kantonrechter oordeelt in deze zitting of beschermingsbewind van toepassing is.

Lees meer

Is het mogelijk dat er nieuwe schulden ontstaan tijdens de bewindvoering?

Wanneer uw goederen onder bewind zijn gesteld, is het de bedoeling dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan. Wanneer u budgetplan op orde is en al uw inkomsten correct binnen komen en er geen vreemde uitgaven zijn, dan is het ontstaan van nieuwe schulden niet aannemelijk.

Lees meer

Wanneer stopt de bewindvoering?

De onderbewindstelling kan alleen worden beëindigd door de kantonrechter. Wanneer de oorzaak die aan het bewind ten grondslag lag niet meer van toepassing is kan het bewind worden beëindigd.

Lees meer

Is het mogelijk over te stappen naar een andere bewindvoerder?

Het is mogelijk om wegens gegronde redenen over te stappen naar een andere bewindvoerder.

Lees meer

Kan ik gebruik maken van internetbankieren als er sprake is van bewindvoering?

Afhankelijk van de bank waarbij u en uw bewindvoerder bankieren is internetbankieren mogelijk.

Lees meer

Meer informatie nodig?

Neem contact op voor een gratis in vrijblijvend kennismakingsgesprek