Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

 

Beschermingsbewind vraagt u aan middels een zogenaamd verzoekschrift. De aanvraag (het verzoekschrift) dient u te sturen naar het kantongerecht in uw regio. Na ontvangst worden de aanvrager, de betrokkene en eventuele andere belanghebbende uitgenodigd voor een korte hoorzitting. De kantonrechter oordeelt in deze zitting of beschermingsbewind van toepassing is.

In dit verzoekschrift geeft u o.a. aan wie het verzoek indient, voor wie er beschermingsbewind wordt aangevraagd en waarom en wie de beoogd bewindvoerder is. Indien u reeds contact heeft gehad met een professioneel bewindvoerder dan geeft deze een bereidverklaring af. Dit houdt in dat de bewindvoerder bereid is om de beschermingsbewindvoeder te worden voor de betrokkene.

Vaak zorgt de bewindvoerder ervoor dat de aanvraag compleet bij de rechtbank wordt aangeleverd.

Ook zonder bewindvoerder kan er reeds een aanvraag worden ingediend. De rechtbank kan u verzoeken om dan zelf opzoek te gaan naar een beschermingsbewindvoerder die bereid is om het bewind te voeren of de rechtbank kan een beschermingsbewindvoerder aanwijzen. Wij adviseren u ten alle tijden om vooraf op zoek te gaan naar een bewindvoerder, op deze manier kunt u ook kijken of u en de beoogd bewindvoerder een klik hebben. De bewindvoerder is namelijk toch verantwoordelijk voor uw financiƫle zaken en maakt keuzes voor u wanneer u hier niet toe in staat bent.

Voor meer informatie over de aanvraag beschermingsbewind kunt u contact opnemen met de door uw beoogd bewindvoerder.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder
  • de bewindvoerder als er al een maatregel loopt
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

 

Meer weten over budgetbeheer?