Is het mogelijk dat er nieuwe schulden ontstaan tijdens de bewindvoering?

Wanneer uw goederen onder bewind zijn gesteld, is het de bedoeling dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan. Wanneer u budgetplan op orde is en al uw inkomsten correct binnen komen en er geen vreemde uitgaven zijn, dan is het ontstaan van nieuwe schulden niet aannemelijk.

Hoe kunnen er toch nieuwe schulden ontstaan tijdens bewindvoering?

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor er toch nieuwe schulden ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er zonder overleg aankopen gedaan worden op afbetaling, boetes worden gereden die niet betaald kunnen worden of abonnementen afgesloten worden die niet binnen het budgetplan passen.

Wanneer er inkomsten ontvangen worden vanuit bijvoorbeeld de participatiewet dan moet u aan verplichtingen voldoen. Doet u dit niet dan kan het zijn dat dit gevolgen heeft voor de (hoogte van uw) uitkering. Wanneer er te weinig of geen inkomsten binnenkomen ontstaan er vanzelfsprekend problemen in de vaste lasten. Uw bewindvoerder kan u ondersteunen bij de aanvraag van een uitkering echter moet u zelf de verplichtingen naleven om uw uitkering te behouden.

Ook het niet tijdig doorgeven van wijzigingen kan leiden tot het ontstaan van schulden. Gaat uw samenwonen of schrijft u iemand in op uw adres dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering en huurtoeslag. Wanneer u dit niet of te laat doorgeeft aan uw bewindvoerder kan het zijn dat zowel (een deel van) de huurtoeslag en de uitkering terugbetaald moeten worden.

Andere oorzaak van nieuwe schulden

Zijn bovenstaande situaties niet op uw van toepassing, vraag uw bewindvoerder dan hoe de nieuwe schulden zijn ontstaan. De bewindvoerder kan u hier antwoord op geven.

Nieuwe schulden en een WSNP-traject

Wanneer er tijdens een WSNP-traject nieuwe schulden ontstaan. Kan dit gevolgen hebben voor het positief afronden van het WSNP-traject. Uw WSNP-bewindvoerder kan u meer informatie geven over de gevolgen van het ontstaan van nieuwe schulden. Het kan zijn dat u de mogelijkheid krijgt om de nieuwe schulden voor het eind van het WSNP-traject alsnog af te lossen, echter is dit per situatie verschillend.

Meer weten over budgetbeheer?