Krijg ik de kinderbijslag als ik onder bewind sta?

Met de kinderbijslag draagt de overheid bij aan de onderhoudskosten van uw kind(eren). Hierbij kunt u denken aan voeding, schoolkosten, kleding, sport en nog veel meer. De hoogte van de kinderbijslag die u ontvangt is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van uw kinderen.

Uitbetaling van de kinderbijslag onder bewind

De kinderbijslag wordt uitbetaald op uw beheerrekening. Vaak wordt dit aan u doorbetaald, dat is echter niet verplicht.

Het kan zijn dat de doorbetaling op het zelfde moment plaats vindt als dat de SVB de kinderbijslag uitbetaald. Het kan ook zijn dat u het bedrag liever verdeelt en elke maand een deel van de uitbetaling ontvangt.

Moet de bewindvoerder de kinderbijslag doorbetalen?

Wij horen regelmatig dat het verplicht is om de kinderbijslag door te betalen. Dit is echter niet het geval. Het klopt dat schuldeisers hier geen recht op hebben, ook wordt het buiten beschouwing gelaten bij een eventuele schuldregeling of WSNP-traject. In veruit de meeste situaties is het dan ook mogelijk om de kinderbijslag door te betalen. Het is echter geen verplichting om de kinderbijslag direct aan u over te maken.

Wanneer het geld op de beheerrekening staat komt het namelijk ook ten goede aan uw vermogen. In geval van nood kan dit ook voor andere nota’s gebruikt worden.

Wij trachten de kinderbijslag buiten het budgetplan te laten, zodat u hierover kunt beschikken. Hier kunnen echter geen garanties op worden gegeven.

Meer weten over budgetbeheer?