Akkoordverklaring

Een akkoordverklaring is een formulier waarop de familie, van de persoon die onder bewind wilt, laat weten in te stemmen met de aanvraag beschermingsbewind. De akkoordverklaring is een standaardformulier vanuit de rechtspraak en is onderdeel van de aanvraag beschermingsbewind.

Waarom is een akkoordverklaring nodig?

Wanneer iemand zelfstandig de keuze maakt om beschermingsbewind aan te vragen lijkt het misschien overbodig dat familie daarvan op de hoogte is. Toch is de akkoordverklaring een extra bescherming voor de persoon die onder bewind wilt. Denkt u hierbij aan situaties waarin een instelling beschermingsbewind aanvraagt voor iemand met een verstandelijke beperking, zonder akkoordverklaring zou dit kunnen zonder dat de familie hiervan op de hoogte is.

Heeft het ondertekenen van een akkoordverklaring gevolgen?

Door het invullen van de akkoordverklaring zit u zelf nergens aan vast, u geeft hiermee enkel aan dat u op de hoogte bent van het beschermingsbewind en achter de keuze voor bewindvoering staat. De akkoordverklaring wordt enkel gebruikt door de rechtbank om na te gaan of de familie op de hoogte is van de aanvraag beschermingsbewind. Instanties, zoals bijvoorbeeld schuldeisers, hebben geen inzicht in deze aanvraag. Het ondertekenen van deze akkoordverklaring is alleen relevant en heeft enkel betrekking op de aanvraag voor beschermingsbewind.

Ik wil geen akkoordverklaring ondertekenen, wat nu?
Bent u niet bereid een akkoordverklaring af te geven, omdat u het niet eens bent met de aanvraag dan kunt u dit ook kenbaar maken aan de rechtbank.

Laat de rechtbank weten dat u geen akkoordverklaring wilt afgeven en wat uw overwegingen hiervoor zijn.

Op de akkoordverklaring wordt ook altijd de beoogd beschermingsbewindvoerder genoemd, als er vragen zijn over de aanvraag bewindvoering, neemt u dan contact op met de bewindvoerder.

Meer weten over budgetbeheer?