Beschikking

Een beschikking is in het civiel recht de schriftelijke uitspraak van de rechter in een verzoekschriftprocedure. Het civiel recht word ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

Hoe ziet een beschikking bewindvoering er uit?

Als eerst ziet u het verloop van de procedure, hier in staat wie het verzoek heeft ingediend en voor wie het bewind is aangevraagd, hier in is ook te lezen waaruit de rechter zijn beslissing heeft gemaakt.

Daarna volgt de beoordeling. Hierin staat beschreven wat er word verzocht en welke afwegingen de kantonrechter inzichtelijk maakt. Vervolgens staat er beschreven wat er onder het bewind valt en op welke grondslag het bewind wordt uitgespreken.

Tevens staat er ook in de beschikking of het bewind gepubliceerd moet worden. Dit houd in dat het bewind wordt geregistreerd in het Centraal Curatele- en bewind register. Dit register is er om de betrokkene te beschermen tegen nieuwe schulden.

Daaronder staat er beschreven welke beloning er wordt toegekend aan de bewindvoerder.

Tot slot onderaan de beschikking staat de beslissing. Dit is een soort samenvatting van de beoordeling. Hierin staat of het verzoek is toe- of afgewezen. Verder staat hier nogmaals beschreven over wie het bewind is uitgesproken, wie de bewindvoerder is, de beloning van de bewindvoerder en of het bewind geregistreerd moet worden in het curatele- en bewind register.

In beroep tegen beschikking

Indien u of belanghebbende het niet eens is met de uitspraak kan je binnen een bepaald termijn in beroep gaan tegen een beschikking. Om tegen een beschikking van de rechter in beroep te gaan heeft u vrijwel altijd een advocaat nodig.

Meer weten over budgetbeheer?