Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in bijzondere kosten. Deze tegemoetkoming kunt u bij de gemeente aanvragen. Deze tegemoetkoming kan worden verstrekt in een gift of een lening.

Waar kan ik een vergoeding voor krijgen?
Je kunt voor bijzondere uitgaves bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere uitgaven houdt in dat niet iedereen de kosten maakt de kosten wel noodzakelijk zijn zoals: kosten budgethulp, beschermingsbewind, rechtshulp, reiskosten of bijvoorbeeld de inrichtingskosten van uw woning ect.

Voorwaarden bijzondere bijstand.
De voorwaarden die verbonden zijn om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand is verschillend per gemeente. Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt is afhankelijk van uw Inkomen en uw vermogen. Daarnaast gelden er ook andere voorwaarden, meestal als de kosten al zijn gemaakt wordt er geen bijzondere bijstand verstrekt. Vraag daarom eerst bijzondere bijstand aan voordat u de factuur betaald. De voorwaarden die de gemeente hanteert kunt u terugvinden om de site van de desbetreffende instantie.

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?
Het aanvragen van bijzondere bijstand kunt u doen met een aanvraagformulier, deze is vaak te vinden op de website van de gemeente/instantie. U kunt uw aanvraag zowel op papier doen als online met uw Digid. Op het aanvraagformulier staan allerlei vragen. Deze moet u naar waarheid invullen. Naast de vragen moet u vaak ook bewijsstukken inleveren zoals inkomensspecificaties, bankafschriften en de factuur van de kosten. Tot slot moet u of uw wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen.

Termijn behandeling aanvraag.
Als u bijzondere bijstand heeft aangevraagd moet de gemeente binnen 8 weken een beslissing hebben op uw aanvraag (beschikking). De gemeente kan uw aanvraag toekennen of afwijzen. Indien de gemeente niet tijdig een besluit neemt kunt u de gemeente in gebreke stellen.

In gebreke stellen.
Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning die u stuurt naar de gemeente/instantie om te laten weten dat ze zich niet aan de verplichtingen hebben gehouden. Met de ingebrekestelling geeft u de gemeente/instantie een laatste kans om zich alsnog te voldoen aan de verplichtingen. Indien er binnen 2 weken geen besluit is genomen is de gemeente/instantie u een dwangsom verschuldigd.

Meer weten over budgetbeheer?