Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving is en een overzicht van het vermogen van de onderbewindgestelde bij aanvang van het beschermingsbewind.

Het vermogen dat op de boedelbeschrijving vermeld wordt bestaat onder andere uit:

  • Banksaldo
  • Auto
  • Verzekeringspolissen
  • Aandelen en obligaties
  • Onroerend goed
  • Onverdeelde nalatenschappen

 

Maar ook negatief vermogen, zoals schulden en vorderingen worden opgenomen op de boedelbeschrijving.

Verder dient er op de boedelbeschrijving een overzicht te komen van de inkomsten en uitgaven van de onderbewindgestelde. Dit kunt u vergelijken met een budgetplan, hieruit moet blijken of de vaste lasten betaald kunnen worden.

De boedelbeschrijving is het startpunt voor je rekening en verantwoording. Op de rekening en verantwoording worden de wijzigingen in het vermogen bijgehouden. De rechtbank controleert de boedelbeschrijving en de rekening en verantwoording.

Wanneer maakt de bewindvoerder de boedelbeschrijving?

De boedelbeschrijving stelt de bewindvoerder op na het uitspreken van het beschermingsbewind. De bewindvoerder dient de boedelbeschrijving binnen 3 maanden na de uitspraak van de bewindvoering aan de kantonrechter te sturen. De kantonrechter controleert de boedelbeschrijving.

Wat staat er niet op de boedelbeschrijving?

Op de boedelbeschrijving wordt uw inboedel niet tot in detail in kaart gebracht. Alleen waardevolle zaken, die niet tot een gebruikelijke inboedel behoren, staan hier op vermeld. Denk hierbij aan sierraden of duurdere schilderijen.

Meer weten over budgetbeheer?