Curatele

Curatele is een rechtelijke maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en persoonlijke zaken kan zorgen. De curator regelt alle geld- en persoonlijke zaken van diegene die dat niet zelf kan. Een curator kan nodig zijn als iemand zichzelf of anderen schade kan toebrengen. Dit kan zijn doordat er sprake is van geestelijke handicap, problematische schulden, een verslaving heeft of aan dementie lijdt. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat iemand niet meer alles mag doen. Er wordt alleen curatele uitgesproken door de rechter als beschermingsbewind niet voldoende is.

Hoe kom ik onder curatele te staan?

U kunt voor uzelf curatele aanvragen bij de kantonrechter. U kan alleen onder curatele staan als u 18 jaar of ouder bent. Als u een verzoek voor curatele wil indienen, dan moet u een verzoekschrift voor curatele opsturen naar de rechtbank.

Wat doet een curator allemaal?

Een curator voert onder andere de volgende taken/verplichtingen uit:

  • Maakt beslissingen over het geld en bezit;
  • Betaalt rekeningen;
  • Vraagt uitkeringen en toeslagen aan;
  • Doet administratie;
  • Doet de belastingaangifte;
  • Regelt de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;
  • Houdt persoonlijk contact;
  • Ondersteunt en/of vertegenwoordigd de cliënt tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen;
  • Komt in actie als de cliënt niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft;
  • Doet verslag aan de rechter over het verloop van de curatele.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind, mentorschap en curatele?

Bij curatele wordt iemand beschermt voor zijn persoonlijke zaken en geldzaken, dit is de zwaarste vorm. Degene die onder curatele staat mag dus niet zelf beslissingen maken op het gebied van persoonlijke zaken en geldzaken. Als er sprake is van mentorschap dan kan de cliënt niet beslissen over persoonlijke zaken. Dit heeft dus niks te maken met geldzaken. Bij beschermingsbewind gaat het juist alleen om geldzaken. Hierbij wordt een bewindvoerder benoemd die de geldzaken voor hem regelt. De cliënt is bij beschermingsbewind wel in staat om zelf in staat is om te beslissen over persoonlijke zaken. Deze drie beschermingsmaatregelen worden via de rechtbank uitgesproken.

Fidima biedt geen curatele en mentorschap aan.

Meer weten over budgetbeheer?