Eigen Risico

Het eigen risico is een bedrag dat een verzekerde moet betalen voor de zorgkosten die uit het basispakket worden vergoed. Het eigen risico geldt per jaar en per persoon vanaf 18 jaar.

Er is een verschil tussen het verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico.

Het verplichte eigen risico heeft een maximaal bedrag van € 385,- , daarnaast kan je kiezen voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico. Bij een vrijwillig (hoger) eigen risico, geeft de zorgverzekeraar korting op de maandelijkse premie, deze is dan lager om te betalen.

Het vrijwillige eigen risico kan €100, €200, €300, €400 of € 500 per jaar zijn.

Voor welke zorg betaal je géén eigen risico?

Het verplicht eigen risico staat beschreven in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet.

Voor het betalen van het eigen risico krijgt je een factuur van de zorgverzekering. Het eigen risico wordt pas gefactureerd als de zorgverlener de kosten van jou heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit kan soms best lang duren, waardoor je dus pas na een jaar de factuur voor het eigen risico van een behandeling kan ontvangen.

Het betalen van het eigen risico
Bij de meeste zorgverzekeraars kan je, als je de factuur niet in 1 keer kan betalen, een betalingsregeling treffen voor deze kosten. Ook betaal je bij sommige zorgverzekeraars per maand een vast bedrag voor het eigen risico, er wordt dan achteraf gekeken wat je had moeten betalen en teveel betaalde wordt dan terugbetaald.

 

 

Meer weten over budgetbeheer?