Mentor

Iemand kan een mentor krijgen als diegene niet in staat is om over persoonlijke zaken te beslissen. Er wordt dan ook wel gesproken van mentorschap. Bij mentorschap beslist de mentor over zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor doet niks met geldzaken. Een mentor helpt mensen die moeite hebben de regie over hun leven te houden.

Hoe kan ik een mentor krijgen?

Mentorschap kunt u aanvragen bij de rechtbank. U moet dan een verzoek tot instelling mentorschap indienen. De rechter zal uitspraak doen en beslist of het mentorschap uitgesproken kan worden.

Wat doet een mentor allemaal?

Een mentor voert onder andere de volgende taken/verplichtingen uit:

  • Regelt de zorg met zorgverleners en behandelaars;
  • Houdt persoonlijk contact;
  • Ondersteunt en/of vertegenwoordigd de cliënt tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen;
  • Komt in actie als de cliënt niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft;
  • Grijpt in als een situatie niet goed is voor de cliënt (bijvoorbeeld als de gezondheid achteruit gaat);
  • Doet verslag aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind, mentorschap en curatele?

Bij curatele wordt iemand beschermt voor zijn persoonlijke zaken en geldzaken, dit is de zwaarste vorm. Degene die onder curatele staat mag dus niet zelf beslissingen maken op het gebied van persoonlijke zaken en geldzaken. Als er sprake is van mentorschap dan kan de cliënt niet beslissen over persoonlijke zaken. Dit heeft dus niks te maken met geldzaken. Bij beschermingsbewind gaat het juist alleen om geldzaken. Hierbij wordt een bewindvoerder benoemd die de geldzaken voor hem regelt. De cliënt is bij beschermingsbewind wel in staat om zelf in staat is om te beslissen over persoonlijke zaken. Deze drie beschermingsmaatregelen worden via de rechtbank uitgesproken.

Fidima biedt geen curatele en mentorschap aan.

Meer weten over budgetbeheer?