Plan van aanpak

Als er een verzoek wordt gestuurd naar de rechtbank voor bewindvoering moet hierbij ook een plan van aanpak meegestuurd worden. Het plan van aanpak is een formulier van de rechtbank hierin stellen zij vragen over de afspraken die gemaakt worden tussen de bewindvoerder en de persoon die onder bewind komt. De bewindvoerder bespreekt dit plan van aanpak meestal met u voordat het verzoek wordt gestuurd naar de rechtbank.
In het plan van aanpak staat wat het doel van de bewindvoering is en worden afspraken vastgelegd die de bewindvoerder met u maakt. Ook staat in het plan van aanpak informatie over uw situatie, bijvoorbeeld of u schulden heeft, een eigen woning heeft en of er familie is die het niet eens is met het verzoek.

Het plan van aanpak wordt ondertekend door de persoon om wie het gaat en de bewindvoerder.

Aanvullend plan van aanpak
Als u schulden heeft moet er een gewoon plan van aanpak en een aanvullend plan van aanpak opgestuurd worden naar de rechtbank. In het aanvullend plan van aanpak worden vragen gesteld over de schulden, zoals, hoe hoog de schulden zijn en of er al betalingsregelingen zijn afgesproken.

Meer weten over budgetbeheer?