Schuldhulpverlening

Als je je rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Als je zelf niet meer weet wat je moet, kom dan in actie en zoek hulp. De gemeente is verplicht je te helpen bij schulden. Zij kunnen zelf begeleiding geven of weten je door te verwijzen naar de juiste plek. Zij maken samen met jou een plan om de schulden op te lossen.

Wat is schuldhulpverlening en wat doet schulphulpverlening?

Schuldhulpverlening is een traject waarin iemand met schulden door een schuldhulpverlenende instantie (meestal de Gemeente) wordt geholpen in het aflossen van de financiële schulden. De schuldhulpverlener heeft de rol van bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel is het vinden van een oplossing voor de (problematische) schuldsituatie van de cliënt, zodat er weer een stabiele financiële situatie ontstaat.

Er wordt een overzicht gemaakt van alle schulden (een schuldenlijst).

Is schuldhulpverlening gratis?

Schuldhulpverlening is een gratis advies bij het oplossen van uw schulden als u gaat naar uw gemeente. De schuldhulpverlener gaat met u kijken welk traject voor u de beste oplossing is.

Ze gaan ervoor zorgen dat de oorzaak (oorzaken) duidelijk worden en kijken wat voor hulp er eventueel van buitenaf nodig is, het kan zijn dat deze hulp niet gratis is.

Welke vormen van schuldhulpverlening zijn er?

Er zijn verschillende soorten hulp:

  • Minnelijk traject (msnp);
  • Wettelijk traject (wsnp);

Afhankelijk van de hoogte van de schulden en uw persoonlijke situatie zal worden gekeken wat er het beste bij u past en voordat de aflossing van start kan gaan, moet er een akkoord worden bereikt met de schuldeisers.

Wat zijn de voorwaarden voor schuldhulpverlening?

U kunt schuldhulpverlening krijgen als u:

  • schulden heeft waar u zelf geen oplossing meer voor heeft;
  • ouder bent dan 18 jaar;
  • ingeschreven staat bij de gemeente;
  • een inkomen heeft, salaris of een uitkering.

Meer weten over budgetbeheer?