Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een brief waarin u de rechter vraagt iets te beslissen. Een verzoekschriftprocedure start je door een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

Verzoekschrift Bewindvoering

Voor Bewindvoering is er een standaard aanvraagformulier opgesteld door de rechtbank namelijk verzoek tot onderbewindstelling. Dit formulier kunt u downloaden op de site van de rechtbank en invullen.

Wie kan de aanvraag indienen?

Bewindvoering kan aangevraagd worden door de volgende personen of instellingen. De persoon die de aanvraag indient word de verzoeker genoemd. De betrokkene kan ook zelf de verzoeker zijn.

  • Betrokkende (de persoon voor wie het bewind is bedoeld)
  • De echtgenoot of partner
  • Familieleden tot in de 4e graad
  • De gezaghebbende
  • De curator of mentor van betrokkende
  • De instelling die de betrokkende verzorgt en/of begeleidt
  • De officier van justitie
  • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkende

Procedure

Zodra het verzoekschrift is ingediend gaat de rechtbank een datum bepalen voor de zitting en worden de uitnodigingen verstuurd. Indien er sprake is van verweer kan belanghebbende familie een verweerschrift opsturen als antwoord op het verzoekschrift. Dan vind de zitting plaats. De zitting kan ook telefonisch of online plaats vinden. Tijdens de zitting word het verzoek mondeling behandeld. Tot slot doet de kantonrechter uitspraak. Deze uitspraak word een beschikking genoemd. Indien u of uw belanghebbende het er niet mee eens zijn, kunt u in hoger beroep gaan. Let op hoger beroep moet binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.

Meer weten over budgetbeheer?