Vijfjaarlijkse evaluatie

Een bewindvoerder maakt iedere 5 jaar een verslag voor de rechter. Op deze manier kan de rechter controleren hoe het bewind ervoor staat. Ook kan de rechter beoordelen of een minder ingrijpende maatregel ook voldoende zal zijn. Soms kan het juist. Het doel van de vijfjaarlijkse evaluatie is om te kijken of het bewind voortgezet moet worden en of er een zwaardere maatregel of een minder ingrijpende maatregel moet komen. De cliënt kan deze vijfjaarlijkse evaluatie inzien. Er wordt meestal een afspraak gemaakt zodat de bewindvoerder en de cliënt dit rustig door kunnen nemen. De bewindvoerder vult de vijf jaarlijkse evaluatie in. De cliënt heeft ook ruimte om zijn of haar mening te geven.

Wat staat er allemaal in een vijfjaarlijkse evaluatie?

Allereerst staan de persoonsgegevens van de cliënt en gegevens van de bewindvoerder in de evaluatie. Hierna wordt het contact tussen de cliënt en de betrokkene besproken. Daarna volgt de situatie. Hierin wordt omschreven wat de situatie is van de cliënt op het moment van het opstellen van de vijfjaarlijkse evaluatie. Daarna volgen er vragen over het verloop van de maatregel. Hier wordt de vraag gesteld of de situatie van de cliënt verbeterd, verslechterd of niet veranderd is. Er worden ook vragen gesteld over de voortzetting van de maatregel. Als laatste is er ruimte voor opmerkingen en wordt de vraag gesteld of het verslag besproken is met de betrokkene. Alle vragen die gesteld worden, moeten onderbouwt worden door de bewindvoerder. De bewindvoerder en de cliënt moeten beide de vijfjaarlijkse evaluatie ondertekenen.

Wat gebeurt er na de vijfjaarlijkse evaluatie?

De kantonrechter zal de vijfjaarlijkse evaluatie beoordelen. Het kan zijn dat de kantonrechter vragen heeft over de ingevulde evaluatie. De bewindvoerder zal dan nog een schriftelijke aanvulling geven. Uiteindelijk zal er bericht komen van de kantonrechter over de evaluatie. Hierin wordt besloten of het bewind ongewijzigd kan blijven of dat het er een zwaardere of juist minder zwaardere maatregel moet komen.

Meer weten over budgetbeheer?