WSNP staat voor Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als het niet is gelukt om via de gemeente in een geslaagde schuldregeling te komen kan er een aanvraag gedaan worden voor een WSNP. De aanvraag van de WSNP wordt behandeld door de rechtbank, er wordt een uitnodiging gestuurd met daarbij de datum van de zitting.

Tijdens de zitting bij de rechtbank zal de rechter vragen stellen over het ontstaan van de schulden en wat u heeft gedaan om tot een oplossing te komen. De rechtbank vindt het belangrijk dat u kunt laten zien dat u werkt of moeite doet om aan het werk te komen. Dit zal de kans op een toelating tot de WSNP vergroten. Als u niet kunt werken zult u medische stukken naar de rechtbank moeten sturen waarin staat wat de reden hiervan is.

U ontvangt thuis een brief met de uitspraak van de rechtbank. Als u wordt toegelaten tot de WSNP staat in het besluit van de rechtbank wie uw WSNP bewindvoerder wordt. Als u al een beschermingsbewindvoerder heeft, zult u tijdens het WSNP traject twee bewindvoerders hebben; een beschermingsbewindvoerder en een WSNP bewindvoerder. De WSNP bewindvoerder komt kort na de toelating bij u op huisbezoek, tijdens dit bezoek zullen uw verplichtingen nogmaals uitgelegd worden. Hierna zal er een berekening gemaakt worden van wat u maandelijks moet afdragen aan de WSNP.
Zolang u in het WSNP traject zit wordt er verwacht dat u per week minimaal één sollicitatiebrief verstuurd. Hiervan moet u bewijzen sturen naar de WSNP bewindvoerder.
Als de WSNP positief is afgerond heeft u een schone lei, dit betekend dat alle schulden die zijn ontstaan voor de toelating tot de WSNP worden kwijtgescholden.

Meer weten over budgetbeheer?