De onderbewindstelling kan alleen worden beëindigd door de kantonrechter. Wanneer de oorzaak die aan het bewind ten grondslag lag niet meer van toepassing is kan het bewind worden beëindigd. Dit houdt in dat de onderbewindgestelde weer in staat is om zelf zijn financiën te beheren.
Om het bewind te laten beëindigen dient er een verzoek ingediend te worden bij de rechtbank. Lees meer >>

Wanneer er een gegronde reden is om over te stappen naar een andere bewindvoerder is het mogelijk om hiervoor een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De kantonrechter besluit uiteindelijk of het mogelijk is om over te stappen. Lees meer >>

Zodra het bewind is uitgesproken start FIDIMA met het inzichtelijk maken van uw schulden. Hoe snel u van uw schulden af bent is afhankelijk van diverse factoren. Bijvoorbeeld: het aantal schuldeisers, de hoogte van de schulden, de bereidheid van de schuldeisers, uw persoonlijke situatie. Lees meer >>

Een veel gehoorde uitspraak is dat bewindvoering maximaal drie jaar duurt. Dit is echter een misvatting. Op het moment dat er een geslaagde schuldregeling is, duurt het schuldhulpverleningsproces nog drie jaar. De schuldhulpverlening gaat echter in veel gevallen niet gelijk van start, wanneer de schuldhulpverlening start is afhankelijk van uw situatie. Lees meer >>

Beschermingsbewind vraagt u aan doormiddel van een verzoekschrift. Lees meer>>

Beschermingsbewind kan aangevraagd worden door diverse personen, o.a. de betrokkene zelf, de echtgenoot/partners, familieleden. Lees meer>>