Geplaatst: 17 juli 2023

Financieel veilig ouder worden

Met de groeiende digitalisering wordt het voor ouderen steeds moeilijker hun eigen financiën te blijven te doen. Het (deels) uit handen geven van de financiën gebeurd steeds vaker. Hierdoor ligt financieel misbruik op de loer.

Geeft u de financiën uit handen, zorg dan dat alles goed geregeld is. Ook wanneer u bereid bent iemand te helpen met de financiën is het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn.

Hoe weet je of er sprake is van financieel misbruik?

Het kan moeilijk zijn om financieel misbruik vast te stellen, maar een aantal zaken kunnen duiden op financieel misbruik:

Wat kan ik doen aan financieel misbruik?

Wat kan je doen om financieel misbruik te voorkomen?

Is iemand niet meer op alle gebieden in staat voor zijn eigen financiën te zorgen, zorg dan dat er goede maatregelen getroffen zijn zodat de mogelijkheden voor misbruik tot een minimum beperkt worden.

Neem contact op met Veilig Thuis, ook bij twijfel. Schakel de politie in indien er acuut hulp nodig is.