Griffiekosten

Griffiekosten zijn kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Zodra u een dagvaarding of een verzoek indient bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Griffiekosten wordt ook Griffierecht genoemd. Dit geldt ook voor een verzoek beschermingsbewind dat bij de rechtbank wordt ingediend.

Hoe hoog zijn de griffiekosten
De hoogte van de griffiekosten verschilt per categorie, de zaak en uw inkomen. Zo is er voor mensen met een laag inkomen een onvermogenden tarief. Dit tarief is lager een stuk lager dan het standaardtarief. Om in aanmerking te komen voor het lagere tarief moet u een van de volgende documenten met het verzoekschrift of dagvaarding mee sturen. Een civiele toevoeging van de raad van rechtsbijstand of een inkomensverklaring. Indien u documenten nog niet heeft ontvangen kunt u een afschrift van de aanvraag toe sturen met het verzoek of dagvaarding.

Betalen van de griffiekosten
De griffiekosten betaalt u aan de rechtbank. De factuur moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften betekent dat op het moment dat u het verzoekschrift indient, u binnen 4 weken de griffiekosten moet betalen. Bij een dagvaarding geldt het vanaf de dag na de eerste zitting. Als u een advocaat heeft kan dit bedrag worden voorschoten door uw advocaat.

Als u de griffiekosten niet op tijd betaald kan de rechtbank beslissen om de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen, u moet de griffiekosten dan nog wel betalen.

Handig om te weten.
Voor de griffiekosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

De rechtsbijstandverzekering dekt alleen de kosten van een advocaat of mediator en niet de griffiekosten.

Voor een wijziging van de grondslag waarop het bewind is ingesteld of bij het aanstellen van een andere of tweede bewindvoerder, betaald u geen griffiekosten.

Meer weten over budgetbeheer?