MSNP – Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen

De MSNP is het schuldhulpverleningstraject, dit schuldhulpverleningstraject loopt in de meeste gevallen via uw gemeente. De minnelijke schuldregeling is een buitenrechtelijke schuldhulpverlening. Dit houdt in dat de schuldenaar vrijwillig deelneemt aan dit traject, maar ook de schuldeiser gaat vrijwillig akkoord met het traject.

Wanneer het minnelijke traject niet slaagt, dan kunt u een aanvraag indienen voor de WSNP (het wettelijke traject). Het is een vereiste om eerst zonder rechterlijke tussenkomst, dus via het minnelijke traject tot een oplossing te komen met uw schuldeisers.

Schuldregeling drie jaar

Een veel gehoorde misvatting rondom de MSNP is de termijn van 3 jaar. Vaak horen wij dat mensen verwachten na drie jaar schuldenvrij te zijn. Echter dat kan niet zo stellig gezegd worden. In het geval van de MSNP dient u drie jaar af te lossen, alvorens u de regeling succesvol heeft doorlopen. Het aflossen start echter in de meeste gevallen nog niet direct bij de aanmelding schuldhulpverlening. Er kan nog wel een aantal maanden overheen gaan voordat u start met het overmaken van uw afloscapaciteit, en dan nog dienen alle schuldeisers vrijwillig akkoord te gaan met deze regeling. In het menu links treft u meer informatie over de fases van het minnelijke schuldsaneringstraject.